Joy Kirton Smith + Figurative ( 53 Pictures found)

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95 £51.98
Framed: £143.57

Pegasus 2 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Pegasus 1 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15 £52.58
Framed: £165.77

Serenity by Joy Kirton Smith

Mounted: £151.55 £75.77
Framed: £210.58

The Mask 2 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £125.22

The Mask 1 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65 £40.83
Framed: £125.22

Three Muses by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30 £128.65
Framed: £253.85

Venetian Rhapsody by Joy Kirton Smith

Board Only: Please Call

Vaudeville I by Joy Kirton Smith

Mounted: £228.79
Framed: £340.79

Vaudeville II by Joy Kirton Smith

Mounted: £228.80
Framed: £340.80

Kiss by Joy Kirton Smith

With Slip: SOLD OUT