Joy Kirton Smith ( 49 Pictures found)

Grace I by Joy Kirton Smith

Mounted: £199.15
Framed: £281.15

Taming Of The Shrew (Canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £456.45
Framed: £573.24

Taming Of The Shrew by Joy Kirton Smith

Mounted: £385.95
Framed: £523.15

Sirens by Joy Kirton Smith

Mounted: £210.30
Framed: £324.70

Cascade I by Joy Kirton Smith

Mounted: £280.20
Framed: £418.60

Cascade II by Joy Kirton Smith

Mounted: £281.40
Framed: £419.80

Faces & Masks II (paper) by Joy Kirton Smith

Mounted: £246.15
Framed: £360.55

Faces & Masks II (canvas) by Joy Kirton Smith

With Slip: £281.40
Framed: £375.40

Firedance III by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.20
Framed: £343.99

Firedance IV by Joy Kirton Smith

Mounted: £233.80
Framed: £344.59

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95
Framed: £195.54