Joy Kirton Smith + Figurative ( 53 Pictures found)

Model I by Joy Kirton Smith

Mounted: £103.95
Framed: £195.54

Pegasus 2 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15
Framed: £218.35

Pegasus 1 - Horse by Joy Kirton Smith

Mounted: £105.15
Framed: £218.35

Serenity by Joy Kirton Smith

Mounted: £151.55
Framed: £286.34

The Mask 2 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65
Framed: £166.04

The Mask 1 by Joy Kirton Smith

Mounted: £81.65
Framed: £166.04

Three Muses by Joy Kirton Smith

Mounted: £257.30
Framed: £382.50

Venetian Rhapsody by Joy Kirton Smith

Board Only: Please Call

Vaudeville I by Joy Kirton Smith

Mounted: £228.79
Framed: £340.79

Vaudeville II by Joy Kirton Smith

Mounted: £228.80
Framed: £340.80

Kiss by Joy Kirton Smith

With Slip: SOLD OUT