Joy Kirton Smith + Price Range 500 - 1000 ( 4 Pictures found)

Enchantment by Joy Kirton Smith

With Slip: £693.80
Framed: £816.60

Performance Of The Firebird by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £1,291.30 £1,065.32
Framed: £1,225.32

Lets Dance II by Joy Kirton Smith

Canvas With Slip: £621.55
Framed: £719.15

Rhapsody by Joy Kirton Smith

Mounted: £719.40
Framed: £856.60